ממליצים

דורית שטרית, מנכ"ל

מינהל קהילתי בקעה רבתי
050-211-9039

 

טלי ארנוף, מנהלת גיוס משאבים

מועצת המצכינות הקדם צבאיות
052-820-4786

 

שיינדי באבד, מנכ"ל

תמך
052-616-0840

Yaacov Assaf Farhadian - former Director of Resource Development
National Union of Israeli Students 
054-464-3254

Ziva Mekone-Degu - Executive Director 
Israel Association of Ethiopian Jewry 
052-325-2706

Rav Yaacov Yerulavsky- Executive Director
Campus Strauss Afikei Lomda 
052-764-2887


Debbie Golan - Co-Founder & President

Atid Bamidbar
054-491-0392

Assaf Farhadian - former Director of Resource Development

National Union of Israeli Students
054-464-3254

"בעזרת Israelgrants גייסנו למעלה מ 650- אלף ש"ח מפדרציות יהודיות בארה"ב עבור קהילות סטודנטים ברחבי הארץ."
"עמדנו בתאריכי היעד והצלחנו לגייס מעל 500,000₪ ממקורות מימון חדשים."